Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Nyilatkozat a szkeptikus prezentációról

kossuthElőrébb lépett a biodiverzitást értelmező tudományos párbeszéd.

Az ÉRTEM Egyesület elnöksége levelet intézett Dr. Meszéna Gézához, melyben arra kérték a biofizikust, hogy az intelligens tervezettség/evolúció témájában tartott előadásában érdemben ismertesse a tervezettségi megközelítés fő érveit.

Elnökségünk tagjai részt vettek a Kossuth Klubban, december 20-án tartott előadáson. Örömmel és köszönettel számolunk be róla, hogy Dr. Meszéna Géza saját álláspontjának ismertetése mellett ez alkalommal alapvetően korrekt módon mutatta be az intelligens tervezettség koncepcióját is.

Egyesületünk tiszteletben tartja az élővilág eredetével kapcsolatos különböző felfogásokat és azok képviselőit. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a tudományos elméletek, így a közismert evolúcióelmélet kommunikációjában is különüljön el, hogy melyek az élővilág tényei, és melyek az ezekre vonatkozó hipotézisek, elméletek, feltételezések.

Meglátásunk szerint mindazok az érvek és példák, amelyeket Dr. Meszéna Géza az irányítatlan evolúció alátámasztására hozott fel, az értelmes tervezettség látásmódja szerint is kielégítően értelmezhetőek, ahogy azt több eset kapcsán ő is elismerte.

Az evolucionizmus eszméje a 19. században kezdett népszerűvé válni, ám szigorú értelemben vett tudományos igazolást mind a mai napig nem nyert. Ugyanis az élővilág fajaira jellemző struktúrák, valamint az azok hátterében meghúzódó, gigantikus mennyiségű genetikai információ eredetére nem szolgálnak kielégítő magyarázattal a darwini indíttatású nézetek. A fajokon belüli változatok léte és a természetes kiválogatódás leginkább a mennyiségileg ingadozó tulajdonságokat képesek módosítani, például egy állat bundája vastagságának változásait. Ellenben a véletlenszerű mutációk nem képesek komplex genetikai információt, illetve összetett molekuláris rendszereket és anatómiai struktúrákat felépíteni.

Félrevezető a biofizikus azon állítása, amely szerint az intelligens tervezettség csak a tudomány által még meg nem válaszolt „tudásrésekbe” visz be egy intelligens tervezőt. Hiszen a tervezettségi koncepció azon alapszik, amit a tudományos kutatásnak köszönhetően már tudunk univerzumunk ok-okozati törvényeiről és a földi élet jellegzetességeiről, nem pedig azon, amit nem tudunk.

A matematikai valószínűség törvényei, a logika szabályai, valamint a makromolekulák képződési és bomlási sebességei mind abba az irányba mutatnak, hogy tudattalan természeti törvények és folyamatok évmilliárdok alatt sem lehettek képesek létrehozni a biológia mikro- és makroszkopikus összetettségét. Egyetlen olyan ismert tényező létezik, amely ilyen mértékű rendezettség és komplexitás előidézésére képes lehet, ez pedig nem más, mint egy tudatos értelem.

Az ÉRTEM Egyesület elnöksége nevében,
Dr. Farkas Ferenc vegyészmérnök, elnök
www.ertem.hu

www.intelligentdesign.org

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz