Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Több időt kell biztosítani a tudóstársadalomnak

.Változott az Értem Egyesület álláspontja az eredetkérdések oktatását illetően.

A hazai és nemzetközi tapasztalatok szerint az eredetkérdések oktatásával kapcsolatos dialógus hajlamos érzelmi és világnézeti alapú társadalmi vitává és politizálássá fajulni, és ezzel elterelni a figyelmet a lényegi tudományos kérdésről. Az Értem Egyesület ennek elkerülése érdekében – korábbi álláspontját módosítva – azt javasolja, hogy a hazai tantervekben a belátható jövőben ne jelenjen meg az intelligens tervezettség felfogása. E megközelítés jegyében az Értem Egyesület nem is véleményezte hivatalosan a 2012-es Nemzeti Alaptanterv előzetes változatát.

Mivel az intelligens tervezettség elméletét a hazai nagyközönség és a tudományos közösség még kevéssé ismeri, így ennek a tantervekben való megjelenése, illetve az erre való törekvés a jelen helyzetben felesleges indulatokat és átgondolatlan lépéseket válthat ki az evolúcióelmélet mellett elkötelezettek részéről. A tantervek módosítása helyett az oktatási intézményekre és a pedagógusokra kell bízni, hogyan értelmezik az eredetkérdések vonatkozásában a közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX. törvény alábbi rendelkezéseit: „Az állami és helyi önkormányzati iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a tanítás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék”; „biztosítani kell az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését”.

Az eredetkérdések oktatásáról szóló polémia hevítése helyett most arra van szükség, hogy a tudományos közösség tagjai alaposan megismerjék az evolúcióelmélet és az intelligens tervezettség felfogása közötti eltéréseket, és józanul mérlegeljék a kétféle nézet mellett felhozható tényeket és érveket. Ahogy az a nagy horderejű tudományos problémák esetén lenni szokott, hosszabb időt kell biztosítani a tudósközösség számára, mindaddig, amíg a világnézeti vagy presztízsalapú reakciók háttérbe szorulnak és kikristályosodik a tudományos világ, illetve a hazai és az Európai Uniós szervezetek megalapozott, kiegyensúlyozott és részletes állásfoglalása.

Vagyis az Értem Egyesület álláspontja szerint az eredetkérdések oktatásán való közéleti és politikai huzakodás helyett jelenleg elsősorban a tudományos fórumokon és folyóiratokban kell helyet biztosítani az élővilág származásáról szóló elmélyült dialógusnak.

Bővebben az intelligens tervezettségről: www.ertem.huwww.evolutionnews.org www.intelligentdesign.org

Dr. Farkas Ferenc, Mérő Mátyás, Tasi István
az Értem Egyesület elnöksége

2013. február 6.

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz