Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Válasz egy kandidátusnak

.Képes lehet-e a tudomány az intelligens tervezettség megállapítására?

Tisztelt Uram!

Köszönjük levelét, melyben azt a kérdést veti fel, hogy vajon lehet-e bizonyítani egy felsőbbrendű tervező lény, esetleg Isten létezését. Annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a világ bonyolultságából Ön szerint nem lehet egy ilyen felsőbbrendű értelem létezésére következtetni.

Az intelligens tervezettség irányzata a természet vizsgálatának éppen az az ága, amely azt kutatja, hogy milyen típusú és mértékű komplexitás tud létrejönni irányítatlan természeti folyamatok által, és milyen nem, hol a határvonal, illetve határmezsgye e kettő között.

Egy felsőbbrendű, tervező lény bizonyítása nyilván nem tud közvetlen megfigyelés vagy kísérlet által történni. Amit a tudomány tenni tud, hogy megvizsgálja a létező biológiai szervezeteket abból a szempontból, hogy eredetük vajon levezethető-e irányítatlan természeti folyamatok által, vagy inkább valamilyen, az anyagi erőkön túli intelligens befolyás is szerepet játszott a létrejöttükben.

Egyre jobban ismerjük az élőlények anatómiai és molekuláris felépítését, illetve élettani folyamatait. Azt is egyre jobban feltérképezi a genetika, hogy milyenfajta változások, milyen gyakorisággal történnek a génekben.

Így viszonylag sok adat van a kezünkben, ami alapján jól valószínűsíthető választ adhatunk arra a kérdésre, hogy az ismert mutációtípusok (és a szelekció) az élővilág ismert formáit létrehozhatták-e bármennyi idő alatt.
A molekuláris biológia feltárta, hogy az élőlények sejt szinten is milyen mértékben és módon összetettek.A probléma nem pusztán az, hogy “a világ bonyolult”, hanem az, hogy meghatározott fajta komplexitás jellemző a szervezetek strukturáira: egyszerűsíthetetlen összetettség – vagy informatikai megfogalmazással, komplex-specifikus információ.

Egyetlen olyan okot ismerünk a világban, amely egybevágó tapasztalati megfigyeléseink szerint ilyen típusú összetettséget, illetve rendkívül magas információtartalmat tud létrehozni: ez pedig az értelem.Hogy ez Isten értelme, vagy egy univerzumunkon belüli értelem, azt a tudomány eszközeivel nyilván nem lehet eldönteni. A tervezettség jelei (vagy annak hiánya) kutathatóak, míg a tervező értelem kiléte nem.

További jó munkát és egészséget kívánunk!
Tisztelettel:
Értem Egyesület

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz