Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Óvakodj a farkastól!

.Amikor a tudomány nevében leplezett materializmust hirdetnek...

Bő száz évvel ezelőtt a német Ernst Haeckel próbálta, napjainkban például Richard Dawkins oxfordi biológus igyekszik győzködni a nagyközönséget, hogy az általa elfogadott evolúcióelméletből szerinte ateizmus következik.

Itt egy frappáns, leleplező idézet Dudek Jánostól (aki 1908 és 1914 között a budapesti katolikus hittudományi kar dékánja, 1906-tól a Religio c. folyóirat főszerkesztője volt).

„Miért ez az eljárás egy biológusnál? Megtévesztés játszik a dologban. Mivel az emberek rendszerint nagyra veszik és föltétlenül hisznek mindabban, a mit nekik a tapasztalatra támaszkodó természettudomány nevében nyújtunk, a monisták [materialisták] a természetbölcseletnek egyszerűen filozófiai tételeit is a természet tudomány nevében adagolják be nekik, hogy ily módon az azokba burkolt atheismust, a mi igazán nem természettudományi termék, könnyebben elfogadtassák velük. Ez az igazi oka az összekeverésnek. Az ilyen eljárás pedig se nem őszinte, se nem csupán az igazságot kereső komoly tudományhoz illő. Cave vulpem! [Óvakodj a farkastól!]”

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz