Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Pontosítás az eugenika és a darwinizmus viszonyáról

.Az Értem Egyesület nyilatkozata arról, hogy nem szabad egybemosni a különböző gondolatokat.

A 20. század elején volt leginkább népszerű az eugenika társadalomfilozófiai irányzata. Ez a felfogás az ember öröklődő testi és szellemi tulajdonságainak javítása érdekében végzett beavatkozásokat hirdetett, például az előnyösnek tekintett tulajdonságokkal rendelkező emberek párosítását, illetve a testi vagy szellemi fogyatékkal élők sterilizálását.

Az irányzat korabeli képviselői azzal is próbálták alátámasztani elképzelésüket, hogy (a rátermettebbeket előnyben részesítő) természetes szelekcióra hivatkoztak, melyet az emberi társadalomban szerintük tudatos beavatkozással kell pótolni.

Az evolúciós felfogás ilyen emberi társadalomra való alkalmazása azonban nem következik szükségszerűen Charles Darwin elméletéből, és ő maga sem javasolta ilyen társadalmi beavatkozások végzését. Így az eugenika gondolata nem nevezhető a darwinizmusból levont egyértelmű, logikus következtetésnek. Az eugenika tehát egyféle lehetséges, de semmiképpen nem szükségszerű továbbgondolása a darwini elméletnek. Napjaikban nagyon sokan hisznek a darwinizmusban, ugyanakkor nem támogatják az eugenika elképzeléseit – ami egyértelművé és nyilvánvalóvá teszi, hogy a két eszmerendszer nem feltétlenül jár együtt.

Az Értem honlapon kellő megfontolás hiányában megjelent korábban Nagy Attila e témával foglalkozó írása.  Ezt a cikket azóta eltávolítottuk, mert meggyőződésünk szerint nem pontosan érzékeltette a különböző eszmék közötti kapcsolat természetét, ami félreértésekre adhatott alkalmat.

Egyesületünk elhatárolódik az olyan, az eszmetörténet komplexitását figyelmen kívül hagyó megközelítéstől, amely az eugenika (vagy a nemzetszocializmus) létrejöttéért a darwini elképzelést akarja felelőssé tenni, vagy ilyen kizárólagos összefüggést sugall. A társadalmi gondolatoknak gyakran – és ez esetben is – több forrása van, aminek figyelmen kívül hagyása felszínes és téves általánosításokhoz, illetve következtetésekhez vezet.

A témában részletesebben elmélyülők számára javasoljuk a történettudomány e korszakkal foglalkozó irodalmainak tanulmányozását.

2013. január 31.

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz