Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Sérült a gondolatszabadság

.Európai jogvédő szervezet tiltakozik az intelligens tervezettség felfogásának diszkriminatív elnyomása ellen.

Az intelligens tervezettség irányzatának vezető tudósai szerint – akiket az amerikai Discovery Intézet tömörít – az élőlények egyes „egyszerűsíthetetlenül összetett” szervei és molekuláris rendszerei e biológiai szervezetek tervezettségére utalnak. E megfigyeléseken és logikán alapuló tudományos érvrendszer szerint nincs ésszerű indoklása és levezetése annak a feltételezésnek, mely szerint a sejtmag DNS molekulájában rejlő hatalmas mennyiségű, rendezett információ irányítatlan természeti folyamatok révén jelent volna meg. Ez a nézet az elmúlt évtizedekben egyrészt igényes tudományos vitákat, másrészt érzelmi és világnézeti alapú reakciókat váltott ki az akadémikus közösségekben és a szélesebb társadalomban.

Az Európa Tanács (ET) Kulturális, Oktatási és Tudományos Bizottsága 2007-ben nyilatkozatot adott ki az eredetkérdések oktatásáról. Az ET állásfoglalásai ugyan nem kötelezőek az EU tagállamai számára, a nyilatkozat mégis nagy hullámokat keltett. Ugyanis meglepő módon az ET megfogalmazása többek között azt sugallja, hogy az intelligens tervezettség oktatása „veszélyeztetheti az emberi jogokat”.

A Jog és Igazság Európai Központja (European Centre for Law and Justice, ECLJ) az ET hozzáállását bíráló memorandumot fogalmazott meg. Ennek erőteljes érvei szerint éppen a Bizottság javaslata fenyegeti egy szabad társadalom alapvető értékeit. Az ECLJ mint nemzetközi civil szervezet az emberi jogok európai és világszintű hirdetése és védelme mellett elkötelezett, és egyedi konzultációs státusszal rendelkezik az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (ECOSOC) előtt.

Az ECLJ felhívja a figyelmet, hogy az Európa Parlament korábban már megállapította, hogy „a tudományos gondolkodás szabadságának akadályozása… mindig intellektuális hanyatláshoz, következésképpen pedig társadalmi és gazdasági stagnáláshoz vezetett”, valamint hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint a „pluralizmus, a tolerancia és a széleslátókörűség” a demokratikus társadalmak alapvető követelményei. Az ECLJ úgy vélekedik, hogy „az evolúcióelmélet és az intelligens tervezettség közötti párbeszéd hátráltatása gátolja a diákok fejlődését, mivel akadályozza a versengő tudományos elméletek megismerését és szükségszerűen a véleménynyilvánítás és a tudományos gondolatszabadság sérülésével jár”.

Az intelligens tervezettséget támogató Discovery Institute cikke rámutat, hogy az Európa Tanács 640 tagja közül csak 48 szavazott a kirekesztő hangvételű határozat mellett, amely ráadásul hamisan határozza meg az intelligens tervezettség felfogását. Így a nyilatkozat voltaképpen darwinista szemléletű tudósok retorikai stratégiájának tekinthető, akik a tervezettségi érvek ésszerű megfontolását és a párbeszédet mellőzve, politizálással próbálják elfojtani a rivális elképzelést. Távol áll a tudomány ideális működésétől, hogy egy többségi nézet támogatói jogi intézményt állítsanak a gondolatrendőrség szerepébe, és félrevezető, hangulatkeltő állításokkal próbálják kriminalizálni a számukra kihívást jelentő kisebbségi látásmódot.

További információk: www.ertem.huwww.intelligentdesign.orgwww.evolutionnews.org

Az Értem Egyesület elnöksége
2013. február 6.

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz