Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Múlt, jelen, jövő

Tájékoztatás szervezeti kérdésekről.

Tisztelt Érdeklődő!

Ha megengedi, szeretném tájékoztatni néhány dologról az Értem Egyesülettel kapcsolatban, visszautalva egy korábbi kérdésére is, amelyben a taglétszám felől érdeklődött.

Talán tudja, hogy az Értelmes Tervezettség Mozgalom nem egyesületi formában, hanem jogi formával nem rendelkező „Munkacsoport”-ként kezdte el, majd kis névváltoztatással „Mozgalom”-ként folytatta a működését. Folyamatosan kaptunk érdeklődő leveleket, akik közül felvettem egy levelezőlistára azokat, akik igényelték, hogy folyamatos tájékoztatást kapjanak. Ezen a levelezőlistán ötvenegy ember szerepel, akik valamilyen mértékű érdeklődést, elkötelezettséget mutattak irányunkban, vagy segítettek, így a tág értelemben vett, nem hivatalos Értelmes Tervezettség Mozgalom támogatóinak vagy tagjainak tekinthetőek.

Később – a jogilag szükséges tíz alapítótaggal – megalakult civil szervezet formájában az Értelmes Tervezettség Mozgalom (Értem) Egyesület. Az elmúlt évek során 11-en jelezték nyilatkozat formájában, hogy rendes tagként, 13-an pedig, hogy pártolótagként szeretnének csatlakozni az egyesülethez.

Az Egyesület Alapszabálya megfogalmazza, hogyan válhat valaki az egyesület tagjává. Az egyesület jelenlegi elnöksége a napokban elhatározta, hogy egy elkövetkező közgyűlés formájában dönt arról, hogy az eddig jelentkezettek közül kiket tekint pártoló és rendes tagoknak, mivel az ezzel kapcsolatos hivatalos döntések nem születtek meg, vagyis a jelentkezők tagságának elbírálása mindeddig függőben volt.

Korábban az volt a tervünk, hogy a mozgalom levezőlistájának tagjait mind bátorítjuk az Egyesületbe való belépésre (hisz a pártolótagságnak anyagi feltétele sincs), így az újabb jelentkezőkkel a taglétszám hamar eléri a százat, amit akkoriban a honlapon is megjelentettünk. Azonban ahogy ez sok civil szervezet esetén történik, a szervezők egyéb munkáik mellett végezték egyesületi tevékenységüket (engem is beleértve), így a levelezőlista tagjaival való kapcsolatfelvétel, tagszervezés nem történt meg. Az Ön kérdése emlékeztetett rá, hogy a honlapunkon korábban szerepelt, taglétszámra vonatkozó információ így nem pontos. A tág értelemben vett Értelmes Tervezettség Mozgalomnak feltehetően van száz elkötelezettje Magyarországon, azonban a civil szervezetként működő Értem Egyesületnek nincs ennyi hivatalos tagja. Így az erre vonatkozó oldalt mint szerkesztő levettem a honlapról, és e levél formájában adtam bővebb és pontosabb tájékoztatást.

Terveink között szerepelt egy Biológiai Szakosztály létrehozása is. Ezzel addig jutottunk, hogy összeírtunk tizenöt embert, akikről tudtuk, hogy támogatóak a felfogásunk irányában, ugyanakkor biológiai vonatkozású végzettséggel rendelkeznek (néhányuk tagja az Egyesületnek, néhányuk nem). Az említett kapacitáshiány miatt azonban a szervezés ezen a téren is megrekedt, így a szakosztály végül nem vált aktívvá.

Ez néhány tudnivaló az egyesület tagsági rendszerével és állapotával kapcsolatban, amire vonatkozóan a közelgő Közgyűlés várhatóan tisztább állapotot teremt. Ugyanezen az alkalmon kerülnek megbeszélésre az Egyesületben várható vezetőségi és tagsági személyi változások.

Köszönjük a témára vonatkozó kérdését.

Tisztelettel és üdvözlettel:
Tasi István

Budapest, 2013. március 27.

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz