Videotár Rejtélyes DVD Kiváltságos DVD Rólunk Linkajánló
Kapcsolat:

Olvasnivalók

.Ajánlott irodalmak az élővilág eredete témakörében. Szabadon bővíthető...

A felsorolt irodalmak nem mind, vagy nem minden részükben az intelligens tervezettség álláspontját tükrözik, ugyanakkor képet adnak a témával kapcsolatos nézetek sokszínűségéről.

MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Behe, Michael J.: Darwin fekete doboza. Harmat Kiadó, Budapest, 2002.

Cremo, Michael A. – Thompson, Richard L.: Az emberi faj rejtélyes eredete. Védikus Bölcselettudományi Szabadegyetem, Budapest, 1997.

Dembski, William A.: Intelligens tervezettség. Laurus Kiadó, 2007.

Evva Ferenc: A földi élet keletkezésének hipotézisei ma – kritikai elemzés. Kairosz Kiadó, Budapest, 2004.

Gitt, Werner: A csodálatos ember. Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, Budapest, 2003.

Gitt, Werner: Kezdetben volt az információ. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1998.

Gitt, Werner: Logosz vagy káosz? Evangéliumi Kiadó, Budapest, é.n.

Gitt, Werner – Vanheiden, K. H.: Ha az állatok beszélni tudnának. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 1991.

Gooding, David W. – Lennox, John C.: Küzdelem az élet értelméért. Világnézetünk alakítása. Evangéliumi Kiadó, Budapest, 2001.

Hornyánszky Balázs – Tasi István: A természet IQ-ja. Kornétás Kiadó, Budapest, 2002.

Jeszenszky Ferenc: Az evolúció a termodinamika és az informatika fényében. Sola Scriptura, 2002/2. 32–36. old.

Jeszenszky Ferenc: Tudományos elmélet-e az evolúció? Magyar Tudomány, 1998., 9. szám, 1061–1064. old.

Kuhn, Wolfgang: A darwinizmus buktatói. Egy évszázados tévedés vége. Kairosz Kiadó, Budapest, 2006.

Siku Andrea: Inverz evolúció. Tejút Bt., Budapest, 1997.

Szentpétery Péter: „Hol voltál …?”: miért nem fogadom el az evolúciót? Iskolakultúra, 1996/10., 102–110. old.

Szentpétery Péter: „Alkotásainak értelmes vizsgálata”. Teológiáról és természettudományról – némileg másképp. Theologiai Szemle – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának negyedévi folyóirata, 2001/2., 76–84. old.

Szentpétery Péter: A természet IQ-ja. Lehet-e egy Krisna-hívő – vagy bárki – darwinista? Theologiai Szemle, 2002/4., 420–427. old.

Tasi István: Ahol megáll a tudomány. Lál Kiadó, Somogyvámos, 1999.

Tasi István (ed.): Darwin alkonya? Tattva folyóirat, Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet, Budapest, 1999.

Tasi István (ed.): Szkepszis. A tudományos kételyek magazinja. Budapest, 2001.

Tasi István (ed.): A tudomány felfedezi Istent. Aeternitas Irodalmi Műhely, Budapest, 2004.

Tasi István: Az intelligens tervezés elméletéről. In: Világosság, bölcsészeti–akadémiai folyóirat. 2006/4. Budapest, Tudástársadalom Alapítvány. 63–77. old.

Thaxton, C. B. – Bradley, W. L. – Olsen, R. L.: Az élet eredetének rejtélye. Harmat Kiadó, Budapest, 1998.

Tóth Gábor (ed.): Darwin majmot csinált belőlünk? Gauranga Media, Budapest, 1999.

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat. Focus Kiadó, 2005.

Tóth Tibor: Tudomány, hit, világmagyarázat. In: Magyar Tudomány, 1998/5. 602–617. old.

Yahya, Harun: Az evolúciós csalás. Kornétás Kiadó, Budapest, 2006.

Wells, Jonathan: Darwinizmus és intelligens tervezettség. Kornétás Kiadó, Budapest, 2010.

ANGOL KÖNYVEK

Behe, Michael J.: The Edge of Evolution: The Search for the Limits of Darwinism. Free Press, 2007.

Behe, Michael J. (et al.): Intelligent Design? In.: Natural History magazine, 2002. április

Behe, Michael J. – Dembski, William A. – Meyer, Stephen C.: Science and Evidence for Design in the Universe. Ignatius Press, San Fransisco, 2000.

Cremo, Michael A.: Human Devolution. A Vedic Alternative to Darwin’s Theory. Torchlight Publishing, Badger, CA, 2003.

Cremo, Michael A. – Thompson, Richard L.: Forbidden Archeology. Bhaktivedanta Institute, San Diego, 1993.

Danton, Michael: Evolution: A Theory in Crisis. Bethesda, Md.: Adler and Adler, 1986.

Davis, Percival – Kenyon, Dean H.: Of Pandas and People. The Central Question of Biological Origins. Foundation for Thought and Ethics, Haughton, 1993.

DeForrest, Mark E. DeWolf, David K. Meyer, Stephen C.: Intelligent Design In Public School Science Curricula:A Legal Guidebook. Foundation for Thought and Ethics, 1999.

Dembski, William A.: The Design Inference: Eliminating Chance through Small Probabilities. Cambridge University Press, 1998.

Dembski, William A.: Intelligent Design: The Bridge Between Science and Theology. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 1999.

Dembski, William A. (ed.): Mere Creation: Science, Faith, and Intelligent Design. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 1998.

Dembski, William A.: No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot be Purchased Without Intelligence. Free Press, New York, 2001.

Dembski, William A. – James Kushiner (ed.): Signs of Intelligence: Understanding Intelligent Design. Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2001.

Dembski, William A. – Colson, Charles W.: The Design Revolution: Answering the Toughest Questions About Intelligent Design. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 2004.

Dembski, William A. – Wiker, Benjamin: Moral Darwinism: How We Became Hedonists. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 2002.

Dembski, William A. – Wells, Jonathan: The Design of Life: Discovering Signs of Intelligence In Biological Systems. The Foundation of Thoughts and Ethics. Dallas, 2008.

Dembski, William A. – Wilson, John (ed.): Uncommon Dissent: Intellectuals Who Find Darwinism Unconvincing. ISI Books, 2004.

Denton, Michael: Evolution: A Theory in Crisis. Adler and Adler, Bethesda Maryland 1986.

Denton, Michael: Nature’s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe. The Free Press, New York, 1998.

Dewolf, David K. – West, John G. – Luskin, Casey – Witt, Jonathan: Traipsing Into Evolution: Intelligent Design and the Kitzmiller vs. Dover Decision. Discovery Institute, 2006.

Discovery Institute: Getting the Facts Straight: A Viewer’s Guide to PBS’s Evolution. Discovery Institute Press, 2001.

Hooper, Judith: Of Moths and Men: An Evolutionary Tale. W. W. Norton & Company, 2002.

Hunter, Cornelius: Darwin’s God: Evolution and the Problem of Evil. Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2001.

Hunter, Cornelius: Darwin’s Proof. The Triumph of Religion over Science. Brazos Press, 2003.

Johnson, Phillip E.: Darwin on Trial, revised edition. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 1993.

Johnson, Phillip E.: Defeating Darwinism by Opening Minds. Downers Grove, InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 1997.

Johnson, Phillip E.: Objections Sustained: Subversive Essays on Evolution, Law & Culture. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 2000.

Johnson, Phillip E.: Reason in the Balance. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois,1995.

Johnson, Phillip E.: Testing Darwinism. Inter-Varsity Press, Downers Growe, Illinois, 1997.

Johnson. Phillip E.: The Right Questions. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 2002.

Johnson, Phillip E.: The Wedge of Truth: Splitting the Foundations of Naturalism. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 2000.

Meyer, Stephen C. – Allen, W. Peter: Az élet rejtélyének megfejtése. DVD. Equinter Kiadó, 2006.

Milton, Richard: Shattering the Myths of Darwinism. Rochester, Park Street Press, VT, 1997.

Perloff, James: The Case Against Darwin. Refuge Books, Burlington, Massachusetts, 2002.

Perloff, James: Tornado in a Junkyard: The Relentless Myth of Darwinism. Refuge Books, Burlington, Massachusetts, 1999.

Rea, Michael C.: World Without Design: The Ontological Consequences of Naturalism. Oxford Press, 2002.

Remine, Walter J.: The Biotic Message: Evolution Versus Message Theory. Saint Paul Science, 1993.

Ratzsch, Del: The Battle of Beginnings. Why Neither Side is Winning the Creation-Evolution Debate. InterVarsity Press, Downers Growe, Illinois, 1996.

Ratzsch, Del és Ratzsch, Delvin Lee: Nature, Design, and Science: The Status of Design in Natural Science. State University of New York Press, 2001.

Simmons, Geoffrey: Billions of Missing Links: A Rational Look at the Mysteries Evolution Can’t Explain. Harvest House Publishers, 2007.

Spetner, Lee: Not By Chance: Shattering the Modern Theory of Evolution. Brooklyn, The Judaica Press, NY, 1997.

Thompson, Richard L.: Demonstration by Information Theory That Life Cannot Arise From Matter. Bhaktivedanta Book Tust, 1977.

Thompson, Richard L.: Mechanistic and Nonmechanistic Science. The Bhaktivedanta Book Trust, USA, 1981.

Thompson, Richard L. (ed.): Origins Magazine. Bhaktivedanta Book Trust, 1994.

Wells, Jonathan.: Icons of Evolution: Science or Myth? Regnery Publishing, Inc., Washington, DC, 2000.

Witham, Larry: By Design: Science and the Search for God. Encounter Books, 2003.

Woodward, Thomas: Darwin Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design. Baker Books, 2006.

Woodward, Thomas: Doubts about Darwin – A History of Intelligent Design. Baker Books, USA, 2003.

Darwinizmus és intelligens tervezettség Az élet rejtélyének megfejtése A Kiváltságos Bolygó Az intelligens válasz